al contingut a la navegació Informació de contacte

Calendari d'impostos

Calendari d'impostos:

Calendari del contribuent any 2023.

Pagament de tributs locals:

logoAjuntament.png

  • AIGUA:

1er. Termini: 1 de febrer a 1 d’abril. (consum del gener al juny)

2on. Termini: 1 d’agost a 1 d’octubre. (consum de juliol a decembre)

  • IBI URBANA:

1er. Termini: 1 de maig a 1 de juny.

2on. Termini: 1 de juny a 1 d’agost.

3er. Termini: 1 de juliol a 1 de setembre.

4art. Termini: 1 d’agost a 1 d’octubre.

5é. termini: 1 d’octubre a 1 de setembre.

6é. termini: 1 de novembre a 1 de gener.

  • IBI RÚSTICA:

Cobrança: 1 d’agost a 1 d’octubre.

  • IMPOST DE VEHICLES:

Cobrança: 1 de març a 1 de maig

  • IMPOST D’ESCOMBRERIES, CLAVAGUERAM I CEMENTIRI:

Cobrança: 1 d’abril a 1 de juny.

  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2023

Cobrança: 1 de juliol a 1 de setembre