al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal núm. 5, Impost de construccions, instal·lacions i obres.