al contingut a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

ALCALDIA I REGIDORIES

  • ALCALDESSA : MARIONA REBULL BERENGUÉ
  • 1R TINENT ALCALDE : RICARD PONS PICO 
  • 2N TINENT ALCALDE : SILVIA ROCA CALLAU
  • REGIDORA : CAROL AIXUT PERNIA 
  • REGIDORA : ANNA ORÓBETRIU 
  • REGIDOR : PERE PUIGGROS COMPTE
  • REGIDORA: VERONICA PUIGGROS MUR
  • REGIDORA : YOLANDA ABADIA PALAU 
  • REGIDOR : BENJAMI MOR NOSAS 

  Àrees                                                                   Regidor/a responsable

Règim intern, civisme i economia i finances

Mariona Rebull Berengué

Urbanisme, obres, mobilitat, planificació i territori

Ricard Pons Pico

Cultura, festes, joventut i associacionisme

Sílvia Roca Callau

Agricultura, promoció econòmica, medi ambient i agenda 2030

Carol Aixut Pernia     

Educació, salut, benestar social i promoció del català

Anna Oró Betriu