al contingut a la navegació Informació de contacte

Webs d'interès

Programació de visites mèdiques

https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx

Accés a la Meva Salut  https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome

Cita prèvia DNI https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/Inicio.action

Renovació de la prestació d'atur https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S

Cita prèvia a la Seguretat Social https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=XV106001

BOP https://www.diputaciolleida.cat/publicacions-i-bases-de-dades/butlleti-oficial-de-la-provincia-bop/

DOGC https://dogc.gencat.cat/ca/inici/

Diputació de Lleida https://www.diputaciolleida.cat/

Consell comarcal del Segrià https://www.segria.cat/

Turisme Segrià https://www.femturisme.cat/ca/comarques/segria

Ebando https://app.ebando.es/channel/artesadelleida