al contingut a la navegació Informació de contacte

Economia

Economia

El municipi es rega pel canal Principal d'Urgell i Canal Auxiliar d'Urgell que s'uneixen dins el terme en un de sol.

L'economia principal del municipi és la pagesia, destacant el conreu de les terres de reg. La terra conreada (1389 ha el 1989), el 57,7% de la superficie municipal, és dedicada predominantment al regadiu gràcies a l'aigua del canal d'Urgell.

El principal conreu són els arbres fruiters, sobretot pomeres, els qual tendeixen a augmentar en substitució dels cereals i el farratge.

El 1989 es comptaven 139 explotacions censades, de les quals la gran majoria són explotades directament pels propietaris i hi ha encara alguns casos de parceria. Al regadiu predominen les explotacions petites ( d'1 a 5 ha) i mitjanes (de 5 a 10 ha). La porcí, 59 milers del caps d'aviram i 606 caps de boví).

Mercat: El mercat setmanal se celebra els divendres.