al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Artesa de Lleida

Codi
250334
Comarca
Segrià
Població
1.505
Superfície
23,94
Densitat
62,9
Altitud
202

Superfície (km²)

Municipi
23,94
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
62,9
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
802
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
703
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.505
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
173
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.030
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
224
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
78
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.505
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
85
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
581
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
107
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
802
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
88
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
449
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
117
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
49
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
703
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.196
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
102
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
207
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.505
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.320
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
185
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.505
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
673
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
129
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
802
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
647
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
56
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
703
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
10
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
24
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
235
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
29,8
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
835
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
782
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
4
Comarca
1.617
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
18
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
5
Comarca
557
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
9
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
18
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
199
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
14,08
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1,84
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,24
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.458
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.299
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.310
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
964
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.492
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
14
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,9
Comarca
15,8
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,6
Comarca
33
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,7
Comarca
21,4
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
29,9
Comarca
29,8
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.124
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,7
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.129
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
66,5
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.120
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,8
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,3
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.122
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
670
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
101
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
771
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
741
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.238
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
380
Comarca
48.010
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
305
Comarca
39.260
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
685
Comarca
87.270
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
730
Comarca
92.855
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.425
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
6.875
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
6.055
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
72.895
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
87.250
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
3.025
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
820
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.650
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
9.865
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
145
Comarca
15.360
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
16.735
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
23.360
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
23.590
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
23.560
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
87.250
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
47
Comarca
7.372
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
349
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
799,68
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
161
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
143
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
304
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
10,1
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,2
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,9
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
31,9
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
3,1
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
53,2
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
26,1
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
27,2
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
53,2
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
547
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
630
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
407
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
91
Comarca
14.978
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
4.910
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
547
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
8.377
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
39.894
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
195
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
188
Comarca
12.378
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
547
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
22.683
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,2
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
83,3
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
861
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
56.949
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
296
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.510
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.186
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.371
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.371
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
533
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
139
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
7
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
215
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
407
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
70
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.371
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
104
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.301
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
19.315
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
888
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
131
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
216
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.263
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,78
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
77,2
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
8
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
640,37
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions