al contingut a la navegació Informació de contacte

Població

Població

La població es quintuplicà amb escreix al llarg del segle XVIII, quan passà de 69 h el 1718 a 389 h el 1787, i l'augment continuà al llarg del XIX (560 h el 1860), especialment a partir de la construcció del canal d'Urgell: 967 h el 1900, 1128 h el 1920, 1097 h el 1940, 1195 h el 1950, 1206 h el 1960, 1311 h el 1965, des d'aleshores tendeix a baixar: 1229 h el 1970, 1176 h el 1975 i 1170 h el 1981.

El 1991 hom ha censat un total de 1188 h, dels quals 1121 viuen al mateix nucli d'Artesa de Lleida. La densitat de població resultant és de 49,3 h/km2. Pel que fa a l'estructura per edats, el 14,5% de la població censada té menys de 15 anys, el 67,4% entre 15 i 65 anys, i el 18,1% més de 65 anys.

La població ocupada és de 439 persones, dels quals 175 treballen en el sector serveis, 169 en l'agricultura i la ramaderia, 60 en la indústria i 35 en la construcció.

A partir de l'any 1991 la població torna a guanyar habitants, així actualment Artesa de Lleida, té reconeguts oficialment 1318 habitants en data 1 de gener de 2003.

La proximitat a la ciutat de Lleida i el creixement de la construcció garanteixen un augment poblacional en el pròxims anys. En el padró. Habitants segons padró a 1 de gener de 2004 és de 1379 h.