al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis Municipals

Serveis Municipals

  • Aigua: El servei el presta l'ajuntament directament. l'aigua un cop surt del dipòsit d'emmagatzematge passa per la potabilitzadora.
  • Depuradora: No n'hi ha NETEJA VIÀRIA, un cop al mes JARDINERIA I MANTENIMENT. Hi ha tres treballadors que estan contractats per l'ajuntament per a fer el manteniment del poble en general, incloent els treballs de jardineria. Pel que fa al tema d'electricitat, es contracta el servei per atendre les necessitats concretes.
  • Recollida Selectiva de Residus: La fa directament l'Ajuntament de la següent manera. L'Ajuntament te en propietat un tractor i un remolc, sobre d'aquest ultím hi ha els contenidors corresponents i es passa a fer la recollida casa per casa, la gent deixa la brossa que toqui fora, dependentment del dia: El dilluns, dimarts i divendres, es recull la brossa orgànica. Els dimarts el cartó i els dijous el plàstic. El primer i tercer dimarts de cada mes es recull ferralla. També hi ha dos contenidors de piles als supermercats i uns 7 contenidors de vidre.
  • Subministraments Electricitat: Al poble hi ha 3 transformadors. La distribució la fa Endesa Distribución SL. GAS: No hi ha gas natural. El servei es fa mitjançant gas butà. El butaner passa els dijous al matí.
  • Telecomunicacions: . Fixes. . Telèfons Públics. Hi ha una cabina pública a la Plaça del Poble. . Mòbils. Hi ha bona cobertura. . Banda ampla.

Document Actions