al contingut a la navegació Informació de contacte

Turisme

El Turísme d'Artesa de Lleida

  • ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL

Obra neoclàssica del segle XVIII, té una notable portalada rectangular, amb columnes adossades, a la qual s'accedeix per escalinats laterals; el campanar, de torre i vuitavat, s'aixeca en un dels angles; el 1936 desaparegué el notable retaule major.

  • LA VILETA

Pujant pel carrer del Portal s'entra a l'antiga vila closa o la Vileta (el barri antic d'Artesa), la qual ha perdut els darrers anys una bona part del tipisme i ha crescut sobretot seguint l'eix de la carretera d'Aspa, vers el canal. Data del segle XII. Actualment les cases que formen la Vileta són d'ús privat.

  • CASA GALLART

És del segle XVIII. Vicenç Gallart, gran terratinent d'Artesa, fou regidor de Lleida el 1763 i rebé el títol reial de corregidor. Actualment aquest casal és d'ús privat.

  • CAPELLA DE SANT RAMON NO NAT

A ponent del poble i envoltada de jardins, de planta arrodonida fou reconstruïda sobre una d'anterior el 1777.

  • MUSEU LOCAL ARQUEOLÒGIC

Instal.lat en els soterranis de l'actual ajuntament, constrït al final dels anys seixanta en el lloc de l'antiga casa on els hospitalers de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem venien cada any a cobrar el delme en espècies als habitants; encara s'hi pot veure el trull de l'oli i l'espai que ocupava l'enorme tina del vi. Es guarden al museu les troballes arqueològiques del terme i rodalia, entre les quals destaquen la interessant ceràmica campaniforme i posterior (vasos de cordons aplicats i acanalats), restes ibèriques i tambè romanes. Tel. 973 167 162 i 973 167 315. c/ del Castell, núm. 3. Persona responsable Adolf Costafreda.

  • OCI-RECURSOS NATURALS

Es disposa a la zona esportiva d'un àrea destinada a zona de pic-nic, on poder fer foc i gaudir d'àpats de germanor. Tambè es disposa del recinte de les piscines municipals. Alhora esmentar que gairebé la meitat de terme en la seva vessant Sud, en direcció a Aspa, està declarat zona PEIN (Pla d'Espai d'Interés Natural). Tambè una part del nostre terme està senyalitzada com a circuit de bicicleta.