al contingut a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Urbanisme

El municipi disposa de normes subsidiàries de planejament urbanístic aprovades el juliol de 1990, les quals es van revisar l'any 1998.

Les Normes preveuen el creixement del municipi per mitjà del desenvolupament de 3 plans parcials, un dels quals ja està en fase de desenvolupament. També preveuen el desenvolupament d'un polígon industrial, el qual està pendent de desenvolupament per mitjà de pla parcial, amb una superficie de 17,36 hs, i situat en paral.lel a la carretera L-702. És de propietat particular.

Dins del nucli hi ha vàries unitats d'actuació pendents de desenvolupament situades en sòl urbà.